جرثقیل شرکت فولاد سردکار

مشتری  آقای اسطبار
طراح تیم توزین سازه
نوع محصول  جرثقیل سقفی
شهر  گرگان

پروژه های مرتبط